اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

تهاجم شعبان بي مخ‌هاي وابسته به بچه شاه به پشتيبانان مقاومت در تظاهرات بروكسل

تهاجم شعبان بي مخ‌هاي وابسته به بچه شاه به پشتيبانان مقاومت در تظاهرات بروكسل
دوشنبه اول اسفند حوالي ساعت یک بعد از ظهر در تظاهرات در برابر مقر اتحاديه اروپا در ميدان شومان در بروكسل،

شعبان بي مخ‌ها و لمپن‌هاي اجير شدة وابسته به بچه شاه، شماري از هواداران مجاهدين و پشتيبانان مقاومت ايران را كه پلاكاردهايي عليه شاه و شيخ داشتند يا شعار مي‌دادند، مورد حمله و ضرب و شتم قرار دادند.
آقاي حسن حبيبي هوادار مجاهدين و پشتيبان ديرين مقاومت به خاطر پلاكارد دستي « نه شيخ نه شاه، نه تاج و نه عمامه» مورد حمله قرار گرفت و بيهوش شد و به بيمارستان منتقل گرديد.
لباس شخصي ها ابتدا او را از ميان جمعيت شكار و به نزديك سن بردند و بر روي زمين خواباندند و با يك جسم سنگين فلزي به قسمت پاييني جمجمه او زدند تا بيهوش شود.
گواهي بيمارستان حاكي از يك ضربه به استخوان پاييني جمجمه و بيهوشي در اثر آسيب با يك شوك مغزي است.
اين از هنرهاي گشت ارشاد بچه شاه و سردژخيم پرويز ثابتي آنهم در برابر مقر اتحاديه اروپا براي ليست‌گذاري سپاه پاسداران و فصل مشترك سپاه و ساواك در رابطه با آزادي بيان و شعار دادن عليه شيخ و شاه است.
وضعيت حسن حبيبي همراه با فيلم شكار او از ميان جمعيت و بردنش به نزديكي سن و وارد كردن ضربات و گواهي بيمارستان با پليس بلژيك در ميان گذاشته شد و شكايت او در جريان است.
خانم مهناز عرب هوادار مجاهدين و از بستگان مجاهد شهيد محسن عرب نيز به خاطر شعار مرگ بر ستمگر مورد ضرب و شتم قرار گرفت و روانه بيمارستان شد.
اخيراً ۱۷۵ مجاهد خلق در ۳ اطلاعيه پياپي براي گواهي دادن در باره شكنجه هاي ساواك و نقش پرويز ثابتي اعلام آمادگي كردند. اين خشم و كين بقاياي شاه و ساواك و همدستان را برانگيخته است.
مقاومت ايران از پليس و مقامات مسئول بلژيك خواهان رسيدگي به عملكرد آمران و عاملان اين قبيل حملات رذيلانه است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
اول اسفند ۱۴۰۱ (۲۰ فوريه ۲۰۲۳)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا