Uncategorizedانتشاراتبیانیه‌های شورای ملی مقاومت ایران

بيانية چهل و دوّمين سالگرد تأسيس شورای ملّی مقاومت ایران

بیانیة چهل و دومین سالگرد تأسیس شورای ملّی مقاومت ایران

 چهل و دومین سال حیات شورای ملّی مقاومت ایران، همزمان با آغاز قیامی سراسری، عمیق، گسترده و حماسی است که از روز 25 شهریور 1401 آغاز شد و جامعة ایران را وارد دوران نوینی کرد. قیامها و خیزشها برآمد توده‌یی برای به سرانجام رساندن انقلاب دموکراتیک با پیشتازی زنان و برای تحقق جمهوری دموکراتیک است.خمینی شیاد این وضعیت را به خوبی پیش‌بینی و به خوبی توصیف کرده بود: «بترسید از آن روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل بشود. از آن روز بترسید … آن روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به ۲۲ بهمن. قضیه [این‌] است که فاتحة همة ما را می‌خوانند!» (صحیفة خمینی. ج۱۴. ص۳۸۰).

بيانية چهل و دوّمين سالگرد تأسيس شورای ملّی مقاومت ایران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا