اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۳

سیلی دردناک بر بناگوش خامنه ای و تحریم نمایش انتخابات توسط 93 درصد مردم تهران طبق آمار حکومتی برغم همه تقلبات نتوانستند برای نمایندگان تهران بیش از 5/2 تا 4/3 درصد دارندگان حق رأی را اعلام کنند

سیلی دردناک بر بناگوش خامنه ای و تحریم نمایش انتخابات توسط 93 درصد مردم تهران طبق آمار حکومتی
برغم همه تقلبات نتوانستند برای نمایندگان تهران بیش از 5/2 تا 4/3 درصد دارندگان حق رأی را اعلام کنند
بالاگرفتن جنگ گرگها بر سر تصاحب ریاست مجلس ارتجاع که همه آنها سرسپردگان خامنه ای هستند

خامنه‌ای و سرکردگان رژیم به‌رغم فراخوان‌های مکرر برای شرکت در دور دوم نمایش انتخابات مجلس ارتجاع، با تحریم همه جانبه و بی سابقه یک سیلی دردناک و فراموش نشدنی از مردم ایران دریافت کردند.

علیرغم همه آمارسازیها و تقلبات، طبق نتایج نهایی شمارش آرای حوزه انتخابی تهران بزرگ که صبح امروز توسط وزارت کشور اعلام شد، مجموع آراء صحیح مأخوذه در تهران ۵۵۲،۶۴۴ رأی است که نسبت به دارندگان حق رأی در همین حوزه ( 7 میلیون و 775 هزار و 357 نفر طبق آمار وزارت کشور در دور اول انتخابات) ۷ درصد می‌باشد و 93 درصد مردم تهران این نمایش را تحریم کرده اند. وضع برخی شهرستانها از این هم بدتر است.

طبق همین آمار رأی نفر اول تهران (271094) فقط 48/3 درصد واجدان و رأی نفر آخر (198835) یعنی 5/2 درصد دارندگان حق رأی در تهران است.

پیام مردم ایران در نمایش انتخابات مجلس ارتجاع در اسفند 1402 و اردیبهشت 1403 در یک کلام اثبات مجدد این شعار مقاومت ایران است که «رأی من سرنگونی است، در این رژیم جایی برای انتخاب نیست زمان انقلاب است».

در همین حال جنگ گرگها بر سر تصاحب ریاست مجلس جدید ارتجاع که خامنه ای با تمام قوا آنرا از عناصر «غیرخودی» تصفیه و با مزدوران سرسپرده پرکرده بالاگرفته است. موجوداتي از قبيل ابوالفضل ظهره وند (تروريست سابقه دار در ايران و عراق و افغانستان) و زهره لاجوردي (دختر جلاد اوين) در اين شمارند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ (۱۱ مي ۲۰۲۴)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا