اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۳

معاون قضائيه جلادان با وقاحتي بي‌مانند از يك معاملة ننگين خبر دادو اعلام كرد «از حمله پليس فرانسه به مقر اصلي مجاهدين استقبال مي‌كنيم. اين عمليات به طور زنده توسط ايران رصد مي‌شد»

انتشار عكس‌هاي مجعول سلاح‌هاي به دست آمده از ساختمان پشتيبانان مقاومت ايران در رسانه‌هاي فاشيسم ديني

معاون قضائيه جلادان با وقاحتي بي‌مانند از يك معاملة ننگين خبر داد و اعلام كرد

«از حمله پليس فرانسه به مقر اصلي مجاهدين استقبال مي‌كنيم. اين عمليات به طور زنده توسط ايران رصد مي‌شد»

انتشار عكس‌هاي مجعول سلاح‌هاي به دست آمده از ساختمان پشتيبانان مقاومت ايران در رسانه‌هاي فاشيسم ديني

  • دولت فرانسه بايد به جاي مماشات و معامله و باج دادن از حساب مقاومت ايران به ديكتاتوري تروريستي با قدرت و قاطعيت برخورد كند. اين همان ساختماني است كه سال گذشته در همين ايام دو بار توسط رژيم ملايان مورد حملة تروريستي قرار گرفت.
  • سه پناهنده‌اي كه از آنها خواسته شده فرانسه را ترك كنند مطلقاً هيچ كار غيرقانوني نكرده‌اند و بايستي از آنها معذرت‌خواهي شود

در متن زير از جانب معاون بين‌الملل قضائيه جلادان منتهاي وقاحت و فرومايگي و در عين حال نيازمندي فاشيسم ديني حاكم بر ايران براي ضربه زدن به مقاومت عادلانه مردم ايران به ويژه سازمان مجاهدين خلق ايران موج مي‌زند. او به وضوح به يك معاملة ننگين اشاره مي‌كند كه بايستي توسط دولت فرانسه به آن پاسخ داده شود.

همزمان تلويزيون رژيم از «يورش پليس فرانسه» به مجاهدين خبر داد و رسانه‌هاي رژيم، يكي پس از ديگري با انتشار عكس‌هاي مجعول از سلاح‌هاي موهومي كه پليس فرانسه در بازرسي از «مقر مجاهدين در پاريس» به دست آورده است، خود را خفه مي‌كنند(از جمله خبرگزاري نيروي تروريستي قدس و خبرگزاري قضائيه جلادان- ۱۳ژوئن ۲۰۲۴).

روز سه شنبه ۱۱ ژوئن نيز چهاردهمين جلسه محاكمه غيابي ۱۰۴ تن از مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت ايران كه 43 سال است ايران را ترك كرده‌اند جريان داشت و رژيم خواهان استرداد آنها برای شکنجه و اعدام است. سناريوي دادگاه مزبور آميخته با داستانسرايي‌هاي كمدي و مبتذل در مورد «كودك‌ سربازان» مجاهدين در زمان جنگ كويت در عراق در سال ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱بود كه در لوموند ۱۰ژوئن هم منعكس شد.

داستانسرایی‌ها و دروغ‌پردازی‌های زنجیره‌يي در آستانة تحريم گسترده انتخابات قلابي رژيم نامشروع «ولايت فقيه» توسط مردم ايران تنها نیاز مبرم رژیم درمانده آخوندها به قدرت‌نمايي پوشالي و روحیه دادن به نیروهای وارفته‌اش و نيز منتهاي ترس و وحشت از مجاهدین و مقاومت ایران را نشان مي‌دهد. انتخابات مارس گذشته مجلس اين رژيم طبق آمار حكومتي توسط ۹۳درصد از مردم ايران تحريم شد. رأي اكثريت عظيم مردم ايران سرنگوني استبداد ديني است.

سال گذشته همين ساختمان پشتيبانان مقاومت ايران در سنت‌اوئن‌لومون در شمال پاريس كه رسماً تحت عنوان «انجمن سيما» به ثبت قانوني رسيده است دو بار توسط مزدوران رژيم در ۳۱مي و ۱۱ژوئن ۲۰۲۳ مورد حملة تروريستي قرار گرفت.

دولت فرانسه بايد به جاي مماشات و معامله و باج دادن از حساب مقاومت ايران به ديكتاتوري تروريستي با قدرت و قاطعيت برخورد كند.

۳ پناهنده داوطلبي كه از آنها خواسته شده فرانسه را ترك كنند و به آلمان و ايتاليا بروند مطلقاً هيچ كار غيرقانوني نكرده‌اند و بايستي از آنها معذرت‌خواهي شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۴ خرداد ۱۴۰۳ (۱۳ ژوئن ۲۰۲۴)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا