اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۳

ايران – نمايش دور دوم انتخابات ارتجاع – شماره ۶ دومين پتك كوبندة تحريم، گزارش ستاد اجتماعی مجاهدین 91 درصد مردم دور دوم نمایش انتخابات خامنه‌اي را تحريم كردند تعداد رای دهندگان در کل کشور حدود 5،5 ميليون نفر یعنی 9 درصد دارندگان حق رأي است

ايران – نمايش دور دوم انتخابات ارتجاع – شماره ۶

دومين پتك كوبندة تحريم، گزارش ستاد اجتماعی مجاهدین

91 درصد مردم دور دوم نمایش انتخابات خامنه‌اي را تحريم كردند

تعداد رای دهندگان در کل کشور حدود 5،5 ميليون نفر یعنی 9 درصد دارندگان حق رأي است

بر اساس گزارش ستاد اجتماعي مجاهدين در داخل كشور شمار شرکت کنندگان دور دوم نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم 5.5 میلیون نفر یعنی9درصد دارندگان حق رای است و 91درصد مردم این نمایش را تحریم کردند. این آمار مبتنی بر نمونه‌گيري علمی و مانيتور2000 شعبة رأي‌گيري در 248  شهر و 60 روستا در31 استان توسط کانونهای شورشی و هواداران مجاهدین به مدت 16 ساعت می باشد. تعداد كل رأي‌دهندگان در 2000 شعبة فوق‌ 188 هزار و 480 نفر بود.

به این ترتیب تعداد رأي‌دهندگان در 58 هزار و 640 شعبة رأي‌گيري، طي 16 ساعت، حدود 5 ميليون و 530 هزار مي‌شود. اين رقم، آراي باطله و سفيد و همچنين آراي كساني را كه به هر دليل ناگزير از رأي دادن شده اند دربرمي‌گيرد.

به گزارش ستاد اجتماعی مجاهدین همه چيز براي كلان تقلبات چيده شده بود. بخصوص كه خامنه‌اي از صبح اول وقت به هنگام رأي دادن، با این ادعا که «شوق و علاقه مردم بيشتر از قبل است»، براي رقم‌سازيهای نجومي، زمينه‌سازي کرده بود.

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيدة مقاومت براي دوران انتقال حاكميت به مردم ايران گفت اين تحريم بزرگ «نـه» فراگير به استبداد ديني و رأي قاطع مردم ايران به سرنگوني رژيم آخوندي و برقراري جمهوري دموكراتيك است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۶ تیر ۱۴۰۳ (۶ ژوئیه ۲۰۲۴)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا