ابتلای ۳۰۰ تن از مردم اراک به سرطان به خاطر غیراستاندارد بودن نیروگاه برق این شهر

دکمه بازگشت به بالا