ابراز انزجار شدید شورای ملی عشایرو شخصیتهای سیاسی عراقی و عربی نسبت به قتل عام ۵۲ مجاهد خلق در اشرف

دکمه بازگشت به بالا