اخلال و خرابكاری رژیم آخوندی و حكومت عراق در انتقال مجاهدین به كشورهای دیگر همراه با تشدید فشار و حملات موشكی بیشتر به لیبرتی

دکمه بازگشت به بالا