اذعان به اینکه سرکوب و بی خانمان کردن ساکنان اشرف سیاست دیکته شده رژیم ایران است

دکمه بازگشت به بالا