استقبال از روحانی باعث گسترش سرکوب در ایران و جنگ افروزی بیشتر در منطقه می گردد

دکمه بازگشت به بالا