استقبال مقاومت ایران از تحریم نهادها و اشخاص وابسته به رژیم آخوندی و فراخوان به نامگذاری سپاه پاسداران در لیست تروریستی و اخراج آن از منطقه

دکمه بازگشت به بالا