سال ۱۳۹۶

استقبال مقاومت ایران از تحریم نهادها و اشخاص وابسته به رژیم آخوندی و فراخوان به نامگذاری سپاه پاسداران در لیست تروریستی و اخراج آن از منطقه

مقاومت ایران از قرار گرفتن 18نهاد و شخص وابسته به رژیم ملایان در لیست تحریمها به واسطه دخالت در صدور تروریسم و بنیادگرایی و تلاش برای تكثیر موشكهای بالستیك استقبال می كند و آن را یك گام ضروری در مقابله با دیكتاتوری ملایان به عنوان عامل اصلی جنگ افروزی و بحران در منطقه می داند. این اقدام باید با قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی و اخراج آن از كشورهای منطقه تكمیل شود.

سپاه پاسداران حافظ تمامیت فاشیسم دینی حاكم بر ایران و ارگان اصلی سركوب، صدور تروریسم و افراطی گری و دستیابی به سلاح هسته یی و موشكهای بالستیك است. نامگذاری پاسداران و شبه نظامیان وابسته به آن در لیستهای تروریستی و اخراج آنها به خصوص از سوریه و عراق خواست عموم مردم ایران و كشورهای منطقه و لازمه پایان بحران و جنگ در منطقه است.

دو سال بعد از برجام، هیچ تردیدی نیست كه امتیازات داده شده به رژیم ملایان در این توافق، تنها باعث تشجیع رژیم آخوندی در ادامه سیاستهای سركوبگرانه، تشدید مداخلات و جنگ افروزی در منطقه و تلاش برای توسعه موشكهای بالستیك در نقض قطعنامه شورای امنیت ملل متحد شده است. در این مدت نه تنها هیچ بهبودی در وضعیت مردم ایران ایجاد نشده است بلكه پولهای آزاد شده صرف سركوب مردم ایران و كشتار مردم عراق و سوریه و یمن شده است.

اعمال قاطعیت تنها سیاست درست در قبال رژیمی است كه منشأ اصلی صدور تروریسم و افراطی گری به منطقه و بخشهای وسیعی از جهان امروز است. گرد همایی بزرگ مقاومت ایران در روز 10 تیر(اول ژوییه) بازتاب اراده و خواست مردم ایران برای سرنگونی رژیم نامشروع رژیم آخوندی بود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

27 تیر 1396 (18ژوییه 2017)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا