اشغال اشرف- شماره ۷۴

  • اشغال اشرف- شماره ۷۴

    اشغال ایستگاه برق اشرف توسط نیروهای مهاجم. نیروهای تحت امر مالکی روز چهارشنبه ۳۱فروردین، از ورود کادرهای فنی ایستگاه برق…

    ادامه مطلب
دکمه بازگشت به بالا