اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت – «قرارگاه جنگ نرم» در ستاد کل نیروهای مسلح و وحشت رژیم از «بدنه پادگان اشرف در تهران»

دکمه بازگشت به بالا