اظهارات معاون سخنگوی وزارتخارجه آمریکا به جلوگیری از اعمال خشونت از سوی عراق کمک نمی کند براساس قوانین بین المللی و توافق دو جانبه مسئولیت حفاظت ساکنان اشرف بر عهده دولت آمریکاست

دکمه بازگشت به بالا