اعتراض بازاریان – شماره ۳

  • اعتراض بازاریان – شماره ۳

    بسیج سرکوبگرانه رژیم  برای مقابله با گسترش اعتراضات  به دنبال تظاهرات اعتراضی بازاریان و اوضاع ملتهب تهران سرتیپ جنایتکار  اسماعیل…

    ادامه مطلب
دکمه بازگشت به بالا