اعترافهای رفسنجانی : اوایل دنبال این بودیم كه چنین امكانی (بمب اتمی) داشته باشیم

دکمه بازگشت به بالا