اعتراف رژیم آخوندی به آثار فاجعه بار سقوط دیکتاتور سوریه برای این رژیم

دکمه بازگشت به بالا