اعتصاب غذای بیش از ۲۰۰۰زندانی در زندان قزل حصار در اعتراض به اعدامهای گروهی و شرایط زندان

دکمه بازگشت به بالا