اعدام جمعی و خودسرانه ۱۰زندانی در تهران مصداق بارز جنایت علیه بشریت

دکمه بازگشت به بالا