اعضای کابینه روحانی از عناصر اصلی جنگ، سرکوب و ترور و فساد در سالهای گذشته هستند

دکمه بازگشت به بالا