اعلام آمادگی ۴۰۰تن از ساکنان اشرف برای انتقال به کمپ آزادی با خودروها و اموال منقولشان در روز ۹دی به نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد و نماینده سفارت آمریکا

دکمه بازگشت به بالا