اعمال سرکوبگرانه دولت و نیروهای عراقی علیه ساکنان اشرف به ویژه در زمینه پزشکی

دکمه بازگشت به بالا