اقدام ضد انسانی مأموران تحت امر فالح فیاض در ممانعت از تحویل پیكر و تدفین مجاهد خلق علی سالاری او 62 روز قبل بخاطر محاصره جنایتكارانه پزشكی لیبرتی جان باخت

دکمه بازگشت به بالا