انتقال تسلیحات، نفت و دیگر کمکها به دیکتاتور سوریه توسط رژیم آخوندی از طریق مرز عراق

دکمه بازگشت به بالا