ایران: اعدامهای جمعی در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی اعدام هشت جوان زندانی در ۲۷ مرداد و ۵۹ اعدام ثبت شده در ۱۷ روز

دکمه بازگشت به بالا