ایران: انتصاب پور محمدی از اعضای کمیته مرگ به عنوان مشاور رئیس قضاییه آخوندی

دکمه بازگشت به بالا