سال ۱۳۹۶

ایران: انتصاب پور محمدی از اعضای کمیته مرگ به عنوان مشاور رئیس قضاییه آخوندی

سردژخیم مصطفی پورمحمدی عضو كمیته چهارنفره مرگ در قتل عام زندانیان سیاسی در تهران و وزیر دادگستری دوره اول ریاست جمهوری روحانی، به دستور خامنه ای به عنوان مشاور صادق لاریجانی رییس قضاییه آخوندی منصوب شد. به دنبال افشای گسترده جنایتهای پورمحمدی در داخل و خارج ایران روحانی او را با سردژخیم علیرضا آوایی یكی از اعضای كمیته های مرگ در خوزستان جایگزین نمود. آخوند محسنی اژه‌ای معاون اول قضاییه رژیم هنگام معرفی پور محمدی این جلاد بیرحم را «یک مدیر لایق و خدوم» خواند.

محسنی اژه‌ای در توصیف اهمیت وزارت و وزیر دادگستری نیز گفت: این تنها وزیری است که هر سه قوه در آن دخالت دارند. این در حالیست كه علاوه بر پورمحمدی و آوایی وزیران دادگستری قبلی مانند مرتضی بختیاری و اسماعیل شوشتری نیز از آمران و عاملان قتل عام ۶۷ بوده اند. چیزی كه به خوبی نشان می دهد، كیان این رژیم، به ویژه دستگاه قضایی آن با اعدام و قتل عام زندانیان سیاسی سرشته است. قتل عام 67وجه مشترك همه باندها و جناحهای رژیم آخوندی است و مناصب كلیدی در این رژیم در دست كسانی است كه یا در قتل عام دست داشته و یا مدافع سرسخت آن هستند. در یك كلام نظام آخوندی چیزی جز حكومت قتل عام نیست.

محسنی اژه ای خود دژخیمی خونریز است كه طی ۳۸سال گذشته در مناصب مختلف مانند دادستان، نماینده قضاییه در وزارت اطلاعات، وزیر اطلاعات، معاون اول قضاییه و … بیشترین نقش را در اعدام و شكنجه زندانیان ایفا كرده است. او از دست اندركاران قتل عام ۶۷، از مسئولان ترورهای خارج كشور و قتلهای زنجیره یی و از دست اندركاران سركوب خونین قیام مردم در سال ۸۸ بوده است. اژه ای در ۳۰سپتامبر ۲۰۱۰ به خاطر نقض جدی حقوق بشر در لیست تحریمهای آمریکا و در 13 آوریل ۲۰۱۱ در لیست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفت.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

اول شهریور ۱۳۹۶ (۲۳ اوت ۲۰۱۷)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا