ایران: تظاهرات دانشجویان در شهرهای مختلف با شعارهای «زندانی سیاسی باید آزاد گردد»، «دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد»

دکمه بازگشت به بالا