بدنبال حكم دادگاه اسپانیا علیه مشاور امنیت ملی مالكی بخاطر قتل عام و آدم ربایی در اشرف خانم رجوی ساكنان لیبرتی و ایرانیان در شهرهای مختلف جهان را به پایان اعتصاب غذا فراخواند

دکمه بازگشت به بالا