برگزاری مراسم نوروز، در مجلس ملی فرانسه با حضور نمایندگان از گروه های مختلف سیاسی – مریم رجوی میهمان ویژه مراسم

دکمه بازگشت به بالا