بنا بر دستورالعمل پاسدار جلیلی مالکی تدابیر سرکوبگرانه جدیدی را علیه ساکنان اشرف به اجرا در می آورد

دکمه بازگشت به بالا