به دنبال حادثه دردناک غرق شدن قایق حامل پناهجویان در سواحل اندونزی مقاومت ایران جامعه جهانی و ارگانهای ذیربط بین المللی را به حمایت از پناهجویان ایرانی فرا می‌خواند

دکمه بازگشت به بالا