به دنبال حکم منع تعقیب در پرونده ۱۷ ژوئن خانم رجوی فرانسه را به اقدام برای حفاظت ساکنان اشرف و توقف کشتار آنان فرا می خواند.

دکمه بازگشت به بالا