سال ۱۳۹۰

به دنبال حکم منع تعقیب در پرونده ۱۷ ژوئن خانم رجوی فرانسه را به اقدام برای حفاظت ساکنان اشرف و توقف کشتار آنان فرا می خواند.

صبح روز جمعه ۲۳اردیبهشت، در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، شماری از برجسته ترین حقوقدانان فرانسوی و آقای ایوبونه رئیس سابق د اس ت، ابعاد مختلف حکم قضات فرانسوی مبنی بر منع تعقیب مسئولان و اعضا و هواداران مقاومت ایران از اتهام تروریسم را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در این جلسه که به ریاست ویلیام بوردون، وکیل سرشناس فرانسوی، تشکیل شده بود، خانم رجوی خاطرنشان کرد: ما از ابتدا گفتیم که هدف این پرونده سازی نابودی مقاومت ایران به درخواست ملایان است

و امروز کسانی که در تهران قول حمله به مقاومت ایران را دادند، باید پاسخ بدهند. من آنها را به قربانی کردن ارزشها و حیثیت فرانسه و همکاری با رژیم ملاها در سرکوب مقاومت مردم ایران متهم می کنم. مقاومت مشروعی که چیزی جز آزادی بیان و آزادی انتخابات نمی‌خواهد و جرمش این است که می‌گوید دیکتاتوری، نه!

خانم رجوی افزود: با همین برچسب و پرونده سازی تروریستی ملایان در تهران خانوادة مجاهدان اشرف را اعدام می کنند و مالکی در عراق درحمله ۸ آوریل به اشرف، ۲۲تن را زیر چرخهای زرهی له کرد، ۳۵نفر را کشت و ۲۲۵نفر را با نشانه گیری دقیق هدف تیر مستقیم قرار داد. جنایت علیه بشریت و کشتار جمعی در اشرف ادامه دارد. لذا امروز خواست مشخص من از پرزیدنت سارکوزی که ابتکار عمل در لیبی را شجاعانه به دست گرفت فقط اینست که یک ابتکار عمل بین المللی در چارچوب انسانی و حقوق بشر برای حفاظت از ساکنان بیدفاع اشرف را به دست گرفته و آن را نزد ملل متحد و در شورای امنیت مطرح کند. من  فقط توقف کشتار و خونریزی، متوقف کردن سرکوب ساکنان اشرف، یعنی کسانی را می‌خواهم که از همین برچسب تروریستی و همین پرونده سازی‌ها رنج بسیار برده اند. نمی‌خواهیم در گذشته بمانیم می‌خواهیم آینده را بسازیم.

ویلیام بوردون گفت: «آنچه ما در هشت سال گذشته تکرار کرده ایم، قضات تحقیق می پذیرند که فعالیت و عمل اپوزیسیون ایران در کادر حق مشروع مقاومت در برابر دیکتاتوری جای می گیرد. چرا که قانون بین الملل حق مقاومت برای آزادی را برای هر فرد به رسمیت می شناسد. این ننگ آور می بود اگر فرانسه فعالان مقاومت در برابر تروریسم دولتی یعنی تروریسم ملایان را به محاکمه می کشید. لذا تصمیم قضات تحقیق تنها از فرانسه اعاده حیثیت می کند».

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۳اردیبهشت۱۳۹۰ (۱۳مه۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا