به دنبال دو روز بارندگی و بر اثر خرابی زیر ساختها و فقدان امکانات، آب سراسر لیبرتی را فرا گرفته است

دکمه بازگشت به بالا