به دنبال صدور قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط مجمع عمومی ملل متحد خانم رجوی بر ضرورت ارجاع پرونده جنایات رژیم ایران به شورای امنیت و محاکمه سران آن تأکید کرد

دکمه بازگشت به بالا