به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید: خانم مریم رجوی عموم فرهنگیان، دانشجویان، دانش آموزان و دیگر اقشار را به همبستگی و اتحاد عمل در مقابل رژیم آخوندی فراخواند

دکمه بازگشت به بالا