سال ۱۳۹۴

به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید: خانم مریم رجوی عموم فرهنگیان، دانشجویان، دانش آموزان و دیگر اقشار را به همبستگی و اتحاد عمل در مقابل رژیم آخوندی فراخواند

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید به دانش‌آموزان و دانشجویان،معلمان، استادان، فرهنگیان و دانشگاهیان شریف كه سازندگان آینده ایران هستند، درود فرستاد و برای آنها سالی پربار با اعتراضات گسترده تر و پیشروی در مسیر آزادی و رهایی مردم ایران را  آرزو نمود.

خانم رجوی با برشمردن گوشه هایی از وضعیت اسفبار آموزش و پرورش گفت: هرسال دست‌کم یک‌چهارم دانش‌آموزان ناچار به ترک تحصیل می‌شوند و عده‌یی از آنها به کودکان کار اضافه می‌شوند که جمعیتشان امروز بین ۲ تا ۵ میلیون نفر است. بسیاری از مدارس روستایی برای صرفه‌جویی در بودجه برچیده شده است و با خصوصی‌سازی آموزش در ایران، که روحانی در پی گسترش آن است، فقط نابسامانی و پسرفت هر چه بیشتر به بار آورده است. کیفیت آموزش آشکارا تنزل کرده و سطح زندگی معلمان و استادان سقوط کرده است.

خانم رجوی گفت: امروز خواستهای جوشان دانشجویان برای آزادی و برخورداری از یک محیط آموزشی دموکراتیک با استبداد قرون‌وسطایی حاکم در تعارض قرارگرفته است و اختناق حاکم که دانشگاهها را از هر طرف به بند کشیده، باید درهم‌شكسته شود. وی در بخش دیگری از پیام خود جنبش شجاعانه معلمان از جمله برگزاری 5رشته تظاهرات در بیش از 90شهر ایران را ستود و گفت: آنها در حركتهای اعتراضی خود بارها خواستار آزادی معلمان زندانی، رسمیت یافتن حق اعتراضات صنفی فرهنگیان، تأمین حقوق دانش‌آموزان، آزادی فعالیت کانونهای صنفی، مشارکت معلمان در ساختار آموزشی، برقراری نظام آموزش رایگان و رفع تبعیض و نابرابری نسبت به معلمان شده اند. اما استبداد حاکم یارای نزدیک شدن به هیچ‌یک از این خواستها را ندارد و جز ضرب و شتم و دستگیری معلمان پاسخی به این اعتراضها نداشته است.

خانم رجوی در توضیح برنامه های مقاومت در ایران آزاد فردا گفت: ما در پی نظم تازه‌یی بر اساس آزادی و دموکراسی و برابری در ایران هستیم. وی از جمله به وجود یك آموزش‌و پرورش پیشرفته و رایگان آزاد شده از هرگونه انقیاد سیاسی، آموزش عالی دموکراتیک، آزادی ملیتهای مختلف در حفظ و اشاعه هویت فرهنگی، دینی و زبانی خود و آزادی گویش به زبان مادری شان و… نفی هرگونه اختناق و سانسور، تأمین آزادی بیان و فعالیت بدون محدودیت، شكوفایی مشاركت سیاسی از طریق تأمین برابری همگان در انتخاب كردن و انتخاب شدن، برابری زن و مرد در همة حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و برخورداری همگان از فرصتهای برابر در آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، اشتغال و کسب و کار اشاره كرد.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با اشاره به اینكه امروز روز اتحاد معلمان، كارگران و پرستاران است، تأكید كرد كه كلید تغییر در دست مردم ایران است. وی عموم دانش آموزان و دانشجویان و فرهنگیان را به همبستگی و اتحاد در مقابل رژیم آخوندی برای برپایی ایرانی آزاد و دموكراتیك فراخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

31شهریور 1394 (22سپتامبر 2015)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا