به موازات حمله موشكی، دولت عراق پنج روز است مانع ورود غذا، سوخت و تخلیه منابع فاضلاب می شود

دکمه بازگشت به بالا