بیانیة تفصیلی شورای ملی مقاومت ایران پیرامون استعفای غیرمترقبه دو تن از اعضا، کریم قصیم، روحانی،

دکمه بازگشت به بالا