بیانیه استرون استیونسون: افزایش خشونت در عراق ـ روزی ۹۰ کشته و مجروح در ماه ژوئیه

دکمه بازگشت به بالا