بیانیه استرون استیونسون رئیس بنیاد اروپایی: آزادی عراق برضرورت بركناری مالكی

دکمه بازگشت به بالا