بیانیه ۳۰ تن از پارلمانترها و شخصیتهای کردستان عراق:محکومیت تبدیل لیبرتی به زندان وهرگونه جابه جایی اجباری

دکمه بازگشت به بالا