تأخیر و نقض مجدد توافق توسط دولت عراق در انتقال وسایل گروههای چهارم و پنجم از اشرف به لیبرتی

دکمه بازگشت به بالا