تأكید دكتر تیسیر التمیمی بر تعارض تعالیم اسلام با كشتار و تروریسم رژیم آخوندی

دکمه بازگشت به بالا