تأکید سیاستمداران و حقوقدانان در کنفرانس بین المللی پاریس: جابجایی ساکنان اشرف در داخل عراق استقبال از یک فاجعه انسانی دیگر است

دکمه بازگشت به بالا