تاخیر عمدی در تأمین امنیت ساکنان لیبرتی و ادامه دروغهای بی پایان دولت عراق و کوبلر برای فریفتن جامعه بین المللی بعد از سفر آخوند مصلحی

دکمه بازگشت به بالا