تبعید شماری از زندانیان سیاسی برای تشدید شکنجه و اعمال فشار بر آنان

دکمه بازگشت به بالا