سال ۱۳۸۹

تبعید شماری از زندانیان سیاسی برای تشدید شکنجه و اعمال فشار بر آنان

رژیم ضدبشری آخوندی برای تشدید شکنجه و اعمال فشار بر زندانیان سیاسی به تبعید آنها به زندانهایی با شرایطی اسفبارتر دست می زند.

زندانی سیاسی مریم اکبری, روز یکشنبه۴مهرماه, به طور ناگهانی به زندان گوهردشت تبعید شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که بند زنان زندان گوهردشت به خاطر کثرت بیش از حد زندانیان که چندبرابر گنجایش آن است و فقدان هرگونه امکانات عمومی و بهداشتی وضعیت وخامت باری دارد. زندانیان, محروم از کمترین امکان برای استراحت, شبها در بند آواره اند.

مریم اکبرى منفرد، ۳۶ساله، مادر سه فرزند خردسال، با پرونده یی خالی به اتهام آخوندساخته «محارب» به ۱۵سال حبس در زندان گوهردشت کرج محکوم شده است. وی در دادگاه نمایشى آخوندها به این حکم اعتراض کرد و قاضى دژخیم را فاقد صلاحیت خواند. سردژخیم سلامتى جرم او را حضور اعضاى خانواده اش در اشرف و همچنین مجاهد بودن آنها و اعدام شدن شماری از آنها بهخاطر هوادارى از مجاهدین، ذکر کرد. چهار تن از خواهران و برادران خانم اکبرى منفرد، به نامهاى علیرضا ۲۰ساله و غلامرضا ۲۶ساله در سالهاى ۶۰ و ۶۴ و دو تن دیگر به نامهاى رقیه ۳۰ساله، و عبدالرضا ۲۳ساله در قتلعام زندانیان سیاسى در سال۶۷ ، به جوخههاى اعدام سپرده شدند. 
زندانی سیاسی حمید حائری, ۶۰ساله که بر اثر عوارض ناشی از شکنجه و تحمل اسارت در زندانهای آخوندی, از بیماریهای مختلف ازجمله بیماری قلبی رنج می برد و تاکنون دو بار سکته کرده است. نیز به زندان گوهردشت تبعید شده است. وی نیز به خاطر حضور فرزند و برادرش در اشرف ,به تحمل ۱۵سال حبس محکوم شده است
هادی قائمی که از بازداشت شدگان عاشورای ۸۸ است و به حکم سنگین ۱۵سال زندان محکوم شده, به زندان مینودشت گرگان تبعید شده است 
تبعید مجید توکلی به زندان گوهردشت, ضیاء نبوی و مجید دری به زندان مخوف کارون اهواز از دیگر موارد جابه جایی زندانیان طی روزهای اخیر است. 
مقاومت ایران عموم مراجع و سازمانهاى بین المللى حقوق بشرى، به ویژه کمیسر عالى حقوق بشر ملل متحد, گزارشگران دستگیریهاى خودسرانه و شکنجه را به اقدام عاجل جهت رسیدگى سریع به وضعیت زندانیان سیاسى در ایران فرا مىخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۰مهر۱۳۸۹ (۲اکتبر۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا